Positieve verwachting opbrengst Entrepotbrug 2020

Het bestuur van Zon op Zeeburg is positief gestemd over de verwachte opbrengst van de zonnestroominstallatie in het project Entrepotbrug. Zoals in de grafiek hieronder is te zien, zal dat meer zijn dan is begroot, en ook meer dan in de jaren 2017, 2018 en 2019.