Algemene ledenvergadering 15 december 2022

Het bestuur van Zon op Zeeburg nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie.

Donderdag 15 december 2022 om 20.00 uur – inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: De Eester (entresol), C. van Eesterenlaan 266

Het is lang geleden dat u iets vernam van ons bestuur. In een van de bijgaande stukken gaan wij in op de situatie van de afgelopen jaren en de reden van het stil vallen van onze communicatie. Gelukkig kunnen wij ook melden dat onze collectieve zonne-installatie al met al in de afgelopen jaren een mooie hoeveelheid schone energie heeft opgebracht. 

Naast de toelichting van het bestuur op de bestuursjaren 2020-2022 vindt u in de bijlagen de concept agenda en het concept verslag van de ALV van 21 november 2019. De jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 zullen wij op zo kort mogelijk termijn nasturen. 

Wij hopen dat wij tijdens de ALV met u als leden op een opbouwende manier kunnen terug- én vooruitblikken.