Algemene ledenvergadering 15 december 2022

Het bestuur van Zon op Zeeburg nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie.

Donderdag 15 december 2022 om 20.00 uur – inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: De Eester (entresol), C. van Eesterenlaan 266

Het is lang geleden dat u iets vernam van ons bestuur. In een van de bijgaande stukken gaan wij in op de situatie van de afgelopen jaren en de reden van het stil vallen van onze communicatie. Gelukkig kunnen wij ook melden dat onze collectieve zonne-installatie al met al in de afgelopen jaren een mooie hoeveelheid schone energie heeft opgebracht. 

Naast de toelichting van het bestuur op de bestuursjaren 2020-2022 vindt u in de bijlagen de concept agenda en het concept verslag van de ALV van 21 november 2019. De jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 zullen wij op zo kort mogelijk termijn nasturen. 

Wij hopen dat wij tijdens de ALV met u als leden op een opbouwende manier kunnen terug- én vooruitblikken.

Minder opwek in 2021 door defecte omvormer

Helaas heeft onze zonne-installatie in 2021 minder opbrengst dan verwacht (zie de grafieken elders op deze pagina). De oorzaak hiervan is dat één van de drie zogenaamde omvormers in het systeem defect is geweest. Dit gebeurde helaas juist tijdens de meest productieve maanden. Het heeft enige tijd geduurd voordat de omvormer is vervangen door een nieuwe. Daarna zagen we de opbrengst weer teruggaan naar het verwachte niveau. 

Deze “pech” heeft ook als gevolg dat de teruggave energiebelasting per certificaat van deelname aan de coöperatie lager zal zijn dan verwacht. 

Klopt de informatie in uw gebruikersportaal nog?

Het is december en hopelijk heeft u even tijd om na te gaan of de informatie in uw Gebruikersportaal nog klopt. Zeker als u dit jaar van energieleverancier bent gewisseld is dit heel belangrijk!

U vindt het Gebruikersportaal op de beginpagina www.zonopzeeburg.nl (scroll vanaf de beginpagina een klein stukje naar beneden). Deze informatie is van belang voor de verrekening van uw Energiebelasting 2020 door uw eigen energieleverancier. Een ook voor de bepaling van de margevergoedingen die Zon op Zeeburg van de energieleveranciers ontvangt. Een aantal leden heeft in november een mail gekregen van Zon op Nederland omdat er informatie ontbreekt. 

Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Positieve verwachting opbrengst Entrepotbrug 2020

Het bestuur van Zon op Zeeburg is positief gestemd over de verwachte opbrengst van de zonnestroominstallatie in het project Entrepotbrug. Zoals in de grafiek hieronder is te zien, zal dat meer zijn dan is begroot, en ook meer dan in de jaren 2017, 2018 en 2019. (meer…)